Kuota calon peserta didik setiap satuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut :

 

KUOTA PPDB DARNG/ONLINE SMP/MTs KOTA PEKALONGAN

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO 

SEKOLAH/MADRASAH

DAYA TAMPUNG

ZONE 1

LUAR ZONE

JML ROMBEL

JML SISWA PER ROMBEL

JML SISWA

%

Siswa

%

Siswa

1

SMP NEGERI 1

6

32

192

90

173

10

19

2

SMP NEGERI 2

6

32

192

90

173

10

19

3

SMP NEGERI 3

4

32

128

90

115

10

13

4

SMP NEGERI 4

6

32

192

90

173

10

19

5

SMP NEGERI 5

6

32

192

90

173

10

19

6

SMP NEGERI 6

7

32

224

90

202

10

22

7

SMP NEGERI 7

6

32

192

90

173

10

19

8

SMP NEGERI 8

7

32

224

90

202

10

22

9

SMP NEGERI 9

5

32

160

90

144

10

16

10

SMP NEGERI 10

5

32

160

90

144

10

16

11

SMP NEGERI 11

7

32

224

90

202

10

22

12

SMP NEGERI 12

5

32

160

90

144

10

16

13

SMP NEGERI 13

6

32

192

90

173

10

19

14

SMP NEGERI 14

7

32

224

90

202

10

22

15

SMP NEGERI 15

4

32

128

90

115

10

13

16

SMP NEGERI 16

6

32

192

90

173

10

19

17

SMP NEGERI 17

5

32

160

90

144

10

16

 

Jumlah SMP Negeri

   98

    

 3.136

 

2.825

  311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

SMP Al-Irsyad

2

32

64

 

 

 

 

19

SMP Islam

8

32

256

 

 

 

 

20

SMP Islam YPI Buaran

5

32

160

 

 

 

 

21

SMP Muhammadiyah

4

32

128

 

 

 

 

22

SMP Pius

5

32

160

 

 

 

 

23

SMP Salafiyah

6

32

192

 

 

 

 

24

SMP Satyawiguna

2

32

64

 

 

 

 

25

SMP Wahid Hasyim

4

32

128

 

 

 

 

26

MTS Muhammadiyah

2

32

64

 

 

 

 

27

MTS NuruL Islam

4

32

128

 

 

 

 

28

MTS Al Muttaqin

3

32

96

 

 

 

 

29

MTS Nurul Qomar

2

32

64

 

 

 

 

30

MTs Al Amin

2

32

64

 

 

 

 

31 SMP Darul Ikhsan 2 32 64        
Jumlah SMP/MTs Swasta 51   1632        

JUMLAH TOTAL

149

 

4768